Tytuł szkolenia Termin  
Prawo pracy - najnowsze zmiany, czas pracy22-04-2016 dodatkowe terminy
Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych12-05-2016  
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 13-05-2016 dodatkowe terminy
Najbliższe zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach (dokonane i planowane nowelizacje)16-05-2016 dodatkowe terminy
Płatnik - 10.01.001 - Aktualizacja programu - nowe zmiany od 1 kwietnia 2016 r16-05-2016  
Emerytury i renty - najnowsze zmiany17-05-2016 dodatkowe terminy
Zasiłki najnowsze zmiany w 2016 r.18-05-2016 dodatkowe terminy
Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych18-05-2016 dodatkowe terminy
Opłacanie składek na ZUS w 2016 r.19-05-2016 dodatkowe terminy
Fundusz socjalny w 2016 r. - szkolenie warsztatowe 19-05-2016 dodatkowe terminy
     
Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail