Tytuł szkolenia Termin  
Składki w 2015 r. w ujęciu praktycznym16-09-2015 dodatkowe terminy
Emerytury i renty w 2015 r. - nowe przepisy obowiązujące od 1 maja br. 17-09-2015 dodatkowe terminy
Zasiłki - nowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.18-09-2015 dodatkowe terminy
Najbliższe zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach (dokonane i planowane nowelizacje)18-09-2015 dodatkowe terminy
Fundusz socjalny 2015 w praktyce - szkolenie warsztatowe 21-09-2015 dodatkowe terminy
Płatnik 10.01.001 - nowa wersja programu22-09-2015 dodatkowe terminy
Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych23-09-2015 dodatkowe terminy
Zatrudnianie na umowę zlecenia i umowę o dzieło od strony ZUS25-09-2015 dodatkowe terminy
Prawo pracy w praktyce28-09-2015 dodatkowe terminy
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2015 r. z uwzględnieniem zmian na 2016 r.09-10-2015 dodatkowe terminy
Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych26-10-2015  
     
Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail