Tytuł szkolenia Termin  
Prawo pracy - najnowsze zmiany, czas pracy21-06-2016  
Fundusz socjalny w 2016 r. - "- ¶wiadczenie 500+ a ustalanie sytuacji dochodowej do celów zf¶s".12-09-2016  
Opłacanie składek na ZUS w 2016 r.13-09-2016  
Płatnik - 10.01.001 - Aktualizacja programu - nowe zmiany od 1 kwietnia 2016 r14-09-2016  
Zasiłki najnowsze zmiany w 2016 r.15-09-2016 dodatkowe terminy
Emerytury i renty - najnowsze zmiany16-09-2016 dodatkowe terminy
Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych17-09-2016  
     
Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Je¶li chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail