Tytuł szkolenia Termin  
Prawo pracy - urlopy macierzyńskie, czas pracy22-09-2014 dodatkowe terminy
Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych22-09-2014 dodatkowe terminy
Składki w 2014 r. w ujęciu praktycznym23-09-2014 dodatkowe terminy
Fundusz socjalny 2014 /2015 w praktyce – szkolenie warsztatowe 23-09-2014 dodatkowe terminy
Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych26-09-2014  
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych 26-09-2014  
Nowa wersja programu PŁATNIK 9.01.001 E26-09-2014 dodatkowe terminy
Faktury VAT - nowe regulacje10-10-2014  
Emerytury i renty w 2014 r.14-10-2014 dodatkowe terminy
Zasiłki w 2014 r.15-10-2014 dodatkowe terminy
Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków w 2014 r.24-10-2014  
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian na 2015 r.31-10-2014  
     
Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail