Centrum Szkoleniowe "EDUKATOR" Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku usług szkoleniowych od 1994 r.
Firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń:

 • w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Edukacji
  - pod nr 301 K,
 • do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
  - pod nr 2.14/00329/2006,
 • w ewidencji prowadzonej przez Urząd Slużby Cywilnej jednostek upoważnionych do organizowania
  i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Specjalizuje się w organizowaniu szkoleń krajowych w zakresie:

 • prawa pracy,
 • systemu ubezpieczeń społecznych,
 • rachunkowości budżetowej,
 • prawa podatkowego i gospodarczego,
 • finansów,
 • prawa celnego,
 • prawa dewizowego,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenia skierowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla jak i do specjalistów, konsultantów, oraz pracowników pionu personalnego i finansowego nie zaliczających się do kadry kierowniczej. Organizowane są w formule otwartej i "in company".
Centrum Szkoleniowe "Edukator" Sp. z o.o. dba o to, aby podejmowane działania merytoryczne i metodyczne odpowiadały na rzeczywiste potrzeby swoich klientów. W tym celu wykorzystuje najlepsze rozwiązania szkoleniowe umożliwiające działania, przynoszące klientom realne korzyści.
Obecną, wiodącą pozycję na rynku usług szkoleniowych utrzymuje poprzez:

 • ciągłą kreatywność prowadzącą do dostosowywania ofert szkoleniowych do potrzeb klientów,
 • wysoki poziom proponowanych usług,
 • wysoki poziom kultury organizacyjnej firmy.

Centrum Szkoleniowe "Edukator" Sp. z o.o. dba o pozytywne kształtowanie wizerunku firmy, który najczęściej stanowi podstawę do trwałego wyróżniania się na rynku, tworzenia więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami i budowy zaufania. W trakcie wspólnej pracy ceni sobie lojalność i dobre relacje z klientami.

 

Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail